Микроскопско естетско пломбирање на предни заби без стружење!

Само здравата и убава насмевка кај нашите пациенти е наша најголема гордост и најдобра реклама!

Причина за реставрацијата е неправилната положба и неестетскиот изглед на горните предни заби.

За долгорочно решавање на проблемот забите се пломбирани со Injection Molding методата – микроскопско естетско пломбирање без стружење со Bioclear анатомските матрици на Dr.David Clark.Додади коментар