Хемиска обработка на канали

Со механичка обработка се отстрануваат дел од бактериите во каналите, затоа е потребна и хемиска обработка. Прво каналите се испираат (плакнат) обилно со раствори за дезинфекција. Потоа растворите во каналите се активираат со ендоактиватор со што им се подобрува ефикасноста во уништувањето на бактериите не само во главниот канал туку и во латералните каналчиња кое е многу важно за успешноста на ендодонтското лекување.

Додади коментар