Надоградба на заби

Надоградба на забите со фибер колчињаневидливи високо естетски композитни колчиња зајакнати со стаклени влакна кои имаат сличен модул на еластичност со забот со што се намалува опасноста од нерамномерно пренесување на притисокот и појава на коренска фрактура. Нивната врска со коренскиот канал е 3-4 пати повисока од онаа на каналот со металните колчиња и е потребно помалку одземање на здраво забно ткиво при препарирање на коренскиот канал. Со овие колчиња се овозможува естетска реставрација на забот за разлика од металните колчиња.