Отстранување на метални колчиња

Отстранување на метални колчиња со помош на микроскоп и ултразвук поради потреба од повторно лекување на коренски канали.

1. Во овoј случај требаше да се отстранат две метални колчиња за каналите да можат да се излекуваат повторно бидејќи претходното лекување (со класична метода) не било успешно.

2. Отстранувањето се прави со ултразвук кој го крши цементот со кој се залепени колчињата.

3. Првото колче е успешно отстрането.

4. Второто колче е исто така отстрането и каналите се подготвени за лекување.